C# ile ilgili basit bir ders anlatımı sağlayabilirim. İşte C# dilinin temel yapılarını anlatan bir ders

İlk Önce Yazacağımız Kodlarımızı Hangi Editör Üzerinde Yazacağız?

  1. Editörümüz Visual Studio Code. Sizde Yoksa Eğer Buradan indirebilirsiniz.
  2. Editörümüz Visual Code. Sizde Yoksa Eğer Buradan İndirebilirsiniz.

Örnek:

Adım 1: Proje Oluşturma

Herhangi bir entegre geliştirme ortamı (IDE) kullanarak yeni bir C# projesi oluşturun. Örneğin, Visual Studio kullanabilirsiniz.

Adım 2: Proje Yapısı

C# projeniz, birçok dosyadan oluşur. Ana dosya genellikle “Program.cs” olarak adlandırılır ve projenizin ana giriş noktasıdır.

Adım 3: Temel Sözdizimi

C# dilinde kodlarınızı yazmak için birçok sözdizimi ve yapı kullanılır.

İşte bazı temel yapılar:

Değişkenler: Değişkenler, veri saklamak için kullanılır. C# dilinde değişkenler belirli bir veri türüne sahip olmalıdır.

Örneğin:

int sayi = 10;
string isim = "Ahmet";
float ortalama = 85.5f;

İfadeler ve Operatörler: C# dilinde matematiksel işlemler yapmak ve ifadeler oluşturmak için çeşitli operatörler kullanılır.

Örneğin:

int x = 5;
int y = 3;
int toplam = x + y;
int carpim = x * y;

Kontrol Yapıları: C# dilinde if-else, switch-case gibi kontrol yapıları kullanılarak program akışını kontrol edebilirsiniz.

Örneğin:

int yas = 20;
if (yas >= 18)
{
Console.WriteLine("Ehliyet alabilirsiniz.");
}
else
{
Console.WriteLine("Ehliyet alamazsınız.");
}