PHP ile ilgili temel ve basit bir ders anlatımı için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

     Adım 1: PHP Kurulumu

  • İlk olarak, bir web sunucusu veya yerel bir PHP geliştirme ortamı (ör. XAMPP, WAMP, MAMP, APPSERV) kurmanız gerekmektedir. Bu, PHP kodunu çalıştırabilmenizi sağlayacaktır.

    Adım 2: PHP Dosyasının Oluşturulması

  • Herhangi bir metin düzenleyici kullanarak bir PHP dosyası oluşturun. Dosya uzantısı “.php” olmalıdır (ör. “index.php”).

     Adım 3: Temel PHP Sözdizimi

  • PHP kodunuzu yazmaya başlayın. PHP kodu, “<?php” açılış etiketiyle başlar ve “?>” kapanış etiketiyle biter. Kodunuz bu etiketler arasında olmalıdır.
  • Örneğin:
<?php // PHP kodunuz buraya gelecek ?>

      Adım 4: Ekrana Metin Yazdırma

       “echo” ifadesini kullanarak PHP ile ekrana metin yazdırabilirsiniz. Örneğin:

<?php
echo "Merhaba, Dünya!";
?>

İşte Çıktısı:

Adım 5: Değişkenlerin Kullanımı

Değişkenler, verileri saklamak ve işlem yapmak için kullanılır. PHP’de bir değişken tanımlamak için “$” sembolünü kullanırız.

Örneğin:

<?php
 $isim = "Ahmet"; 
  echo "Merhaba," .$isim;
?>

İşte Çıktısı: